Polityka Prywatności

U nas ceny wróciły do normy
-

Art-Met s.c. Anna Malina Wojciech Malina przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

 1. Korzystając z naszych usług dobrowolnie podają Państwo swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu ich realizacji. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt(np. odpowiedź na zapytanie, wysłanie oferty) lub zawarcie umowy.

 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania(gdy wystąpią z żądaniem uzasadnionym stosowną podstawą prawną).

 3. W przypadku wysyłki, Państwa dane osobowe przekazywane są firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres.

 4. Państwa dane będą przez nas przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy i realizacji praw oraz obowiązków z niej wynikających, gwarancji, opieki pogwarancyjnej, jak również dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią.

 5. Wszelkie dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby przez nas upoważnione lub podwykonawcy, z którymi ściśle współpracujemy.

 6. Pliki tekstowe „cookies” wykorzystujemy wyłącznie do zapisywania Państwa preferencji oraz do celów statystycznych. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej. Obsługę plików „cookies” można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 7. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe z naszych baz danych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: salon@art-met.com.pl.

 8. Administratorem wszystkich danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej art-met.com.pl są Anna Malina oraz Wojciech Malina prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Art-Met s.c. Anna Malina Wojciech Malina (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Wiejska 92, 44-153 Smolnica, NIP: 631-011-51-08, REGON: 271815812, telefon: +48 32 234 68 88, adres e-mail: salon@art-met.com.pl).

 9. Mają Państwo prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.

 12. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: salon@art-met.com.pl.

 13. Wszelkie prawa do zawartości serwisu art-met.com.pl są zastrzeżone.