Konstrukcja Bram

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów, stosujemy w nich zastrzały usztywniające konstrukcję bramy. Są one zamontowane od strrony posesji, dlatego od strony ulicy widoczne są jedynie przez prześwity.